Vatra Trainica Romana

Formular 2%

CAMPANIA REDIRECŢIONEAZĂ 2% FUNDAŢIEI ORTODOXE IEROMONAH ARSENIE BOCA

Orice contribuabil poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către Fundaţia Ortodoxă Ieromonah Arsenie Boca. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie, ci o parte a impozitului pe venit deja achitat.

Pentru redirecţionarea a 2% din impozitul plătit statului pentru salariile din anul 2018, sume care vor sprijini acţiunile Fundaţiei Ortodoxe Ieromonah Arsenie Boca, vă rugăm să completaţi şi să depuneţi, până la data de 15 MARTIE 2019, formularul 230 (atât pentru venituri din salarii, cât şi pentru venituri din pensii).

  • DESCĂRCAŢI DE AICI FORMULARUL 230 completat cu datele Fundaţiei Ortodoxe Ieromonah Arsenie Boca;

Formularul de mai sus se completează de mână, în două exemplare, din care unul se păstrează de contribuabil.

Formularul se poate depune fie la registratura organului fiscal, fie se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată, la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu sau la Administraţia Finanţelor Publice corespunzătoare sursei de venit (adresa instituţiei angajatoare).

Formularul completat se poate depune şi la sediul Fundaţiei Ortodoxe Ieromonah Arsenie Boca (str. Ştefan cel Mare, nr. 30, Alba-Iulia, judeţul Alba), urmând ca reprezentanţi noştri să se ocupe de toate formalităţile depunerii declaraţiei.

  • Denumire: FUNDAŢIA ORTODOXĂ IEROMONAH ARSENIE BOCA
  • Cod de identificare fiscala: 9514773
  • Cont bancar (IBAN): RO78 BTRL 0010 1205 7493 59XX, deschis la Banca Transilvania
Top