Vatra Trainica Romana

Fundaţia Ortodoxă Ieromonah Arsenie Boca

Părintele Arsenie Boca - martorul nostru la Judecata de Apoi

”Ne întâlnim în prezent cu... viitorul trecutului!” şi de multe ori cu un trecut ancestral - de multe generaţii.

(Pr. Arsenie Boca)

L-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca în 1979, când împreună cu un grup de tineri din Făgăraş, în noaptea de Rusalii din 15 spre 16 iunie, ne-am deplasat cu trenul spre Bucureşti şi de acolo cu autobuzul spre satul Drăgănescu.

Prima întâlnire - din casa parohială - cu Părintele Arsenie mi-a provocat o emoţie adâncă ce nu poate fi exprimată în cuvinte... Avea o înfăţişarea patriarhală cu părul capului de un alb imaculat, ce ieşea de sub un fes de lână artistic lucrat, fruntea înaltă şi senină, ochii albaştri cu o privire schânteietoare, trăsăturile expresive ale feţei, arătau tăria de caracter şi mersul neabătut spre ţintă care este Hristos Domnul. Orice întâlnire cu Părintele te schimba, te motiva în plus, îţi deschidea o altă perspectivă nemaiîntâlnită până atunci. Veneai la Părintele cu toate greutăţile tale, cu toate frământările tale şi plecai un alt om, gata să împlineşti sfaturile Sfinţiei sale, chiar dacă ai fi fost ameninţat cu martiriul.

”E drept, spunea Părintele Arsenie, nu sunt doi oameni identici de la Adam încoace şi tocmai asta-i imposibilitatea de a-i înţelege... Nu numai asta, dar variabilitatea e pur şi simplu infinită. Posibilităţile aranjării genelor în cromozomi întrec numărul atomilor din univers. În acest sens, a scrie un tratat de Antropologie pare a fi o încercare imposibilă. Însă, demersul nostru tocmai asta vrea: să facă imposibilul posibil.

Pentru început avem nevoie de metodă de lucru prin care să supraprivim materialul care se adună din toate părţile şi din diverse moduri de existenţă: ştiinţă şi revelaţie”.

Părintele Arsenie a avut ca preocupare zilnică Patericul şi Filocalia, aceste două iazuri mari patristice care izvorăsc din raiul dumnezeieştilor Scripturi şi udă tot pământul Ortodoxiei. Cei care l-am cunoscut şi ne-am apropiat de Părintele Arsenie am simţit că Dumnezeu a intervenit în viaţa noastră, însoţindu-ne şi călăuzindu-ne pe un drum propriu fiecăruia dintre noi, înspre acelaşi Emaus veşnic.

Părintele Arsenie a fost şi este trimis de către Dumnezeu să ne iasă în întâmpinare pe calea vieţii noastre, să ne izbăvească ca un bun samarinean ori de câte ori am căzut între tâlhari şi să ne scoată adeseori din valuri, întinzându-ne mâna, precum Hristos lui Petru, precum în minunea din Pateric: ”A purces odată avva Ammona să meargă la avva Antonie şi a pierdut drumul. şi şezând, a adormit puţin. şi sculându-se din somn, s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: mă rog ţie, Doamne Dumnezeul meu, să nu pierzi zidirea ta. şi i s-a arătat lui ca o mână de om atârnată din cer, arătându-mi drumul, până când a venit şi a stătut deasupra peşterii lui avva Antonie” (avva Ammona).

Icoana Părintelui Arsenie Boca se cuvine a fi contemplată şi zugrăvită în cuvintele celor nouă ipostaze: omul lui Dumnezeu, mărturisitor al lui Hristos, slujitor al Bisericii, povăţuitor al creştinilor, îndreptător al monahilor, pildă a preoţilor, ocrotitor al celor necăjiţi, mijlocitor al neamului şi rugător pentru pacea lumii.

La fel îl putem vedea, contempla şi înţelege pe Părintele Arsenie, profet al neamului, apostol al lui Hristos, preot şi slujitor al Bisericii, mărturisitor al Evangheliei, pătimitor pentru dreapta credinţă, văzător cu duhul şi aşa cum se numea pe sine - pe o foiţă de hârtie găsită în Biblia sfinţiei sale - dintr-un adânc de smerenie ”iconar şi călugăr”, iar Nechifor Crainic, maestru, într-ale teologiei mistice şi esteticii ortodoxe, l-a definit atât de plastic şi adevărat ”pictor de suflete după modelul Domnului nostru Iisus Hristos”.

Prin urmare, Părintele Arsenie şi-a înmulţit talanţii pe multiple planuri: intelectual-teologic, filocalic-artistic şi monahal-misionar. Peste puţine a fost pus, în condiţiile şi în vitregiile vremii, dar peste multe se va pune în lumina veşniciei, întru bucuria Domnului nostru (cf. Mt. 25,21).

Fundaţia Ortodoxă Ieromonah Arsenie Boca, cu sediul în Alba Iulia,constituită cu arhiereasca binecuvântare a înaltpreasfinţitului Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei, dată de Permanenţa Consiliului Eparhial în şedinţa din 16 martie 2011, conform Procesului-verbal nr. 9 din 16 martie 2011, doreşte să ofere învăţături celor care trăiesc în ”noaptea neştiinţei şi a lipsei de sfat” de unde vin toate relele; să prezinte raportul dintre religie şi ştiinţă ”multă ştiinţă apropie pe om de Dumnezeu, puţină ştiinţă îl îndepărtează şi de ştiinţă şi de Dumnezeu”; să promoveze spiritualitatea şi valorile Ortodoxiei; să promoveze scrierile autentice ale Părintelui; să susţină întocmirea unor studii teologice interdisciplinare privind rolul psihanalizei, a eredităţii, a mediului în lucrarea spirituală; să evidenţieze elementele de endocrinologie, neurologie şi psihologie în scrierile Părintelui Arsenie Boca; să promoveze şi să susţină acte caritabile, etc.

Pentru a convinge pe alţii, mai întâi trebuie să fii tu însuţi un convins. în duhul Sfântului Simeon Noul Teolog, Părintele Arsenie Boca scria următoarele: ”A fi creştin înseamnă mai mult decât apartenenţa ta doctrinară la creştinism. A crede în Iisus înseamnă mai mult decât semnifică vorbele. Iată ce însemnează: a te strămuta din tine în El; însemnează a-L face pe El inima ta; însemneză să ai un moment, o clipă în viaţa ta în care te-ai întâlnit real cu Iisus - clipă, pe care să nu-ţi ajungă viaţa întreagă de-a-o desfăşura între oameni. De altfel, acesta e şi semnul că eşti un convertit al lui Iisus: că te-ai dedicat Lui irevocabil. Toată vremea ta viitoare nu-i decât desfăşurarea clipei aceleia, decizia, a cărei bogăţie nu se mai termină”.

Pr. Prof. Univ. Dr. Simion Todoran
Preşedintele Fundaţiei Ortodoxe Ieromonah Arsenie Boca

 

REDIRECŢIONEAZĂ 2% FUNDAŢIEI ORTODOXE IEROMONAH ARSENIE BOCA

Top